werkt hier aan de:

Water Werken Wiki

Welkom

In Nederland zijn tal van professionele organisaties, stichtingen en vrijwilligers actief op het terrein van water en watererfgoed. Stichting WaterHeritage wil de kennis die deze partijen in huis hebben samenvoegen en voor een groot publiek toegankelijk maken.

Daarom lanceren we binnenkort een gebruiksvriendelijke, Nederlandstalige Waterwerkenwiki.

Het doel van de Waterwerkenwiki is het vergroten van de betrokkenheid van het Nederlands publiek, overheden en organisaties bij de waarde en het gebruik van waterwerken in Nederland.

 

Enerzijds bundelt en ontsluit deze website de data van ambtelijke en professionele organisaties;
anderzijds stelt deze website erfgoedliefhebbers, omwonenden en oud-werknemers in staat om deze kennis te vermeerderen en te verbeteren.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de WaterWerkenWiki, of heeft u een vraag / opmerking?
Mail dan naar infowaterwerkenwiki.nl of vul het contactformulier in op deze site.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Foto: Henk Jan Derksen ©

Componenten

Dit project kent drie componenten:

1. Gebundelde kennis
Gebundelde kennis

Bestaande datasets van verschillende organisaties zoals RWS, waterschappen, provincies, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vormen het uitgangspunt van de Waterwerkenwiki. Deze datasets worden gebundeld en als één geïntegreerde database op de wiki gepresenteerd.

De Waterwerkenwiki wordt primair gemaakt voor geïnteresseerden in watererfgoed; voor mensen die informatie verzamelen en willen delen over de geschiedenis van het water, gebouwde objecten ('kunstwerken') en landschappelijke elementen zoals dijken en kreken. De informatie uit ambtelijke bronnen vormt de ruggengraat waaraan geschiedenissen en afbeeldingen 'opgehangen' kunnen worden.

Foto: Henk Jan Derksen ©
2. Website
Website

De ontwikkeling van de wiki-software wordt gedaan op basis van een behoefteanalyse van de beoogde gebruikersgroep. Centraal op de website staat de digitale kaart waarop aan de hand van een legenda op verschillende attributen gezocht kan worden, zoals elementtypen, locatie, ouderdom, erfgoedcategorie en monumentenstatus.

Ieder element krijgt een eigen pagina met een set gestandaardiseerde feitelijke gegevens zoals naam, locatie, type, bouwdatum, huidige en voormalige functie en beheerder. Dit wordt aangevuld met informatie (tekst en afbeeldingen) en verhalen die bewoners en belangstellenden zelf op de site plaatsen.

Foto: Henk Jan Derksen ©
3. User community
User community

De wiki ‘werkt’ doordat een grote groep belangstellenden zelfgemotiveerd is om de aanwezige kennis op de site aan te vullen en te verdiepen. Tevens zijn ze de ogen en oren met betrekking tot noodzakelijk onderhoud, vandalisme op en aan de waterwerken.

Ze kunnen ook een bron zijn voor (bijvoorbeeld toeristische) kansen die het erfgoed biedt. Gebruikers worden via persoonlijk contact, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en sociale media benaderd en ondersteund. Naast de Waterwerkenwiki zullen ook andere producten zoals publicaties bijdragen aan het stimuleren van het publieke waterbewustzijn.

Foto: Henk Jan Derksen ©

Over stichting WaterHeritage

Onze visie is dat watererfgoed kansen biedt voor de huidige Nederlandse wateropgaven; er liggen namelijk grote uitdagingen op technisch, ruimtelijk en maatschappelijk vlak.

Stichting WaterHeritage ziet een mooie rol voor erfgoed in het vergroten van het waterbesef, het bijeenbrengen van kennis en behoud van watererfgoed, het vergroten van draagvlak en participatie voor ruimtelijke wateropgaven, en het bieden van een communicatiepodium voor alle partijen.


Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de WaterWerkenWiki, of heeft u een vraag / opmerking?

Of weet u van beschikbare datasets van watererfgoed en / of fotocollecties?

Mail dan naar infowaterwerkenwiki.nl of vul het contactformulier in op deze site.  

 

Naam:

Email:

Bericht: